• Maatwerk mogelijk

  Bestellingen geplaatst tussen 12-5 en 17-5 worden 18-5 verzonden

  Persoonlijke service

 • Algemene voorwaarden Lalief

  Definities
  De algemene voorwaarden worden gebruikt om de rechten en plichten van de klant te bepalen en de rechten, diensten en verantwoordelijkheden van de ondernemer. Plaats je een online bestelling dan stem je in met deze voorwaarden.

  Gegevens
  Lalief
  Scherpenberg 30A, 7381 AH, Klarenbeek
  (Bezoek alleen op afspraak)

  Kamer van Koophandel registratienummer: 74281615
  BTW nummer: NL002331924B65
  E-mail: info@lalief.nl

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de webshop van Lalief:

  1. Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is tussen Lalief en de klant.
  2. Door bij Lalief een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Lalief.
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van ander algemene voorwaarden uitgesloten.
  4. Lalief heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

  2. Aanbiedingen en overeenkomsten

  1. Alle aanbiedingen van Lalief zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer beschikbaar is.
  2. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Lalief van de bestelling van de klant. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail door Lalief.

  3. Prijzen en betalingen

  1. De vermelde prijs van de producten is in Euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten in Nederland. Voor landen in Europa wordt € 6,- verzendkosten gerekend. In overige landen wordt € 25,- verzendkosten gerekend.
  2. Betaling kan geschieden door middel van iDeal, PayPal, Bancontact of overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer: NL53 KNAB 0258 7311 25 t.n.v. Lalief te Klarenbeek. Je ontvangt je product als de betaling is geschied.

  4. Levering

  1. Bij leveringen binnen Nederland worden geen verzendkosten gerekend.
  2. Bij leveringen binnen Europa, in andere landen dan Nederland, wordt € 6,- verzendkosten gerekend.
  3. Bij leveringen in alle overige landen wordt € 25,- verzendkosten gerekend.
  4. Lalief streeft ernaar de producten binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen via PostNL.
  5. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde. Indien vast is komen te staan dat Lalief aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.
  6. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door Lalief in de bevestigingsmail wordt vermeld.
  7. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst per e-mail bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Lalief zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

  5. Overmacht

  1. Lalief is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting te aanzien van de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Lalief en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Lalief niet aansprakelijk stellen.
  2. Onder overmacht verstaan we ook de verlate levering en vertraging bij PostNL.

  6. Ruilen en retourneren

  1. Lalief doet er alles aan om de klant via de website te informeren over haar producten. Wil je een artikel toch retourneren, mail dan binnen 14 dagen naar info@lalief.nl om het product te retourneren of te ruilen. Hierna vervalt u recht op herroeping.
  2. Gepersonaliseerde producten en maatwerk kunnen niet worden geretourneerd.
  3. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retouren dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Ik adviseer de klant het bewijs van verzending te bewaren.
  4. Is het product beschadigd door toedoen van Lalief, dan dient de klant hier binnen 3 werkdagen na verzenden melding van te doen, door te mailen naar info@lalief.nl.
  5. Indien er een fout is gemaakt door Lalief, zullen aankoopbedrag en verzendkosten binnen 7 werkdagen aan de klant worden teruggestort.

  7. Eigendomsvoorbehoud

  Alle door Lalief geleverde producten blijven eigendom van Lalief totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

  8. Garantie

  Als een artikel gebreken vertoont, zal Lalief het product ruilen of repareren. Als het product niet kan worden geruild of gerepareerd, kan de klant het artikel retourneren. Indien dit het geval is, mail dan binnen 3 dagen na ontvangst van het product naar info@lalief.nl om het product te retourneren of te ruilen. Het orderbedrag zal dan binnen 7 dagen na ontvangst, worden teruggestort.

  9. Klachten en aansprakelijkheid

  1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Lalief. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit kenbaar maken, binnen 3 dagen na ontvangst van het product, via e-mail: info@lalief.nl. Lalief zal binnen 7 werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.
  2. Lalief zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt Lalief maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren.
  3. Lalief is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.
  4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.
  5. Lalief is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.
  6. Voor zover de aansprakelijkheid van Lalief.nl in deze algemene voorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de eigenaar, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van Lalief.nl.
  7. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

  10. Privacy

  Lalief vindt je privacy belangrijk. Lees hier daarom de privacy verklaring Hier vind je welke gegevens Lalief van je nodig heeft, en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden.

  11. Copyright

  Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Lalief.

  12. Toepassing recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lalief partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.